نمونه کار سابیدن انواع سنگها

دهبید تراورتن گوهره سرسالین هرسین علی گودرز صدف خوی  گرانیت گل پنبه ای و مشکی براق موزاییک لاشه سنگ بتون و فرچه سابی  انواع سرامیک 1سنگسابی چیست

انواعی سنگهایی که توسط کارخانه ها به فروش میرسند  که کار در ساختمانها شوند بعد از فرش در کف و پله پایگر د بخاطر پستی بلندی یا کثیفی یا ریخته شدن ملات گج رنگ         که بخاطر رفع همه انها نیاز به سنگسابی پیدا میکند  که توسط پیمانکاران سنگ ساب بر طرف میشود ان را سنگ سابی مینامند

2دلیل کاربرد کفسابی

سنگهایی که توسط جوهرنمک یا اب گوره یا هرگونه موادهای اسیدی سوخته یا سیاه شده یا پستی بلندی داشته باشد با کفسابی به روز اولش برمیگرددد که کاربرد کفسابی نامیده میشود

3نماشویی چیست

ساختمانهایی که چند سال ساختن جرم گرفته اند یا کثیفی توسط سیمان گرد یا هرگونه دوده گرفتگی داشته باشند باشستشو تمیز شده و پاکیزگی به شهر میارند نما شویی نامیده میشوند

منبع : کفسابی٫ سنگسابی٫نماشوی،بهساب09125067261 |سنگسابی وکفسابی وسابزنی،09125067261بهساب
برچسب ها : پستی بلندی